SÅ VÄLJER DU RÄTT FÄRG TILL TRÄHUS

Om det är dags att måla om fasaden så gäller det att välja rätt fasadfärg. I denna guide tänkte vi därför gå igenom skillnaden mellan olika fasadfärger, samt hur du går till väga för att välja rätt färg för just din fasad.

Val av färgtyp vid utvändig målning

Du har förmodligen stött på olika benämningar när det kommer till fasadfärger och det kan kännas svårt att veta vilken du ska välja till just din fasad. Det finns färgtyper så som alkydfärg, slamfärg, linolja, akrylatfärg, putsfärg m.fl. Det bästa är att måla med samma typ av färg som huset redan målats med. Är det däremot ett helt obehandlat trähus så finns det ett bredare sortiment att välja ur.

Träfasader och andra träytor som inte behandlas kommer att åldras, spricka och ruttna med tiden. Ljusa träslag kommer att mörkna medan mörka träslag kommer att bli ljusare och dessa förändringar kommer inte heller att ske på ett jämnt sätt. Kulörskillnaderna sker beroende på yttre faktorer som väderstreck, exponering för regn, sol, vind och om det är inomhus eller inomhus m.m. En obehandlad träfasad kan faktiskt, med tiden, skifta från vitt till svart.

Därför är det av yttersta vikt vilken färg du väljer att måla fasaden på ditt trähus med. Du kan välja utifrån behovet av underhåll, kulören eller hur färgprodukten skyddar mot till exempel att fukt tränger in i träet.

Behandlas träet så kommer det att åldras på lite olika sätt och detta har att göra med den träskyddande produktens förmåga att skydda träet från att brytas ned. En täckande färg kan skydda så pass att träet i sig kan verka helt opåverkat medan trä under en tunnare och mer laserande produkt, kan börja åldras och brytas ned redan efter ett par år.

Här hittar du våra favoriter när det kommer till olika träskyddande produkter som kan brytas i många olika kulörer. 

Täckkapaciteten hos färger

Den täckande förmågan hos den produkt du väljer för att behandla ditt exteriöra träverk kan likställas vid ett mått på hur bra skyddat träet är, det vill säga hur långsamt det underliggande träet bryts ner. Täckkapaciteten indikerar också hur mycket själva trästrukturen, ådringarna och liknande tränger genom färgskiktet.

Vanliga färgtyper

Oftast kategoriseras färger efter typ av bindemedel som används i produkten. Bindemedel är de olika tillsatserna som adderats för att ge färgen sina olika egenskaper, vilket i sin tur gör dem lämpliga för olika användningsområden. De absolut vanligaste spädningsmedlen som används i just utomhusfärger är vatten eller lacknafta. Uppgiften som spädningsmedlet har är att ge färgen rätt egenskaper.

Traditionellt sett så har olje- eller alkydoljefärger varit lacknaftaburna och akrylatfärger har traditionellt sett varit vattenburna; men idag är det faktiskt mer och mer vanligt att olje- och alkydoljefärgerna är vattenburna, att de blivit vad som kallas för hybridfärger. Anledningen till att många producenter valt denna väg är med omtanke för miljön samt ur hälsosynpunkt; på grund av dessa miljö- och hälsoskäl håller man inom färgindustrin på att sakteligen fasa ut lacknafta som spädningsmedel. Nedan kan du kortfattat läsa mer om de vanligaste färgtyperna i Sverige.

Akrylatfärg

Akrylatfärg har många exceptionella fördelar så som att den skyddar oerhört bra mot vårt skandinaviska, omväxlande samt krävande klimat. För att få det absolut bästa och mest hållbara resultat ska du kombinera akrylatfärg med grundolja och trägrund. Fasader målade med akrylatfärg kräver lite underhåll med jämna mellanrum och då i form av tvättning. Vidare så kommer den här typen av färg inte krackelera (spricka) eller krita av sig; den torkar snabbt och har en bra kulörstabilitet (det vill säga att kulören håller bra under åren). Det är en enkel färg att jobba med och appliceringen går smidigt.

Akrylatfärger är perfekt att välja om du ska måla träfasader (både nya och gamla) och färgen ger en skyddande yta åt träet och håller sig fin och fräsch länge. När du ska välja akrylatfärg, så är det viktigt att du väljer högkvalitativ färg – alltså inte den billigaste! Här är det verkligen att priset styr kvaliteten på färgen som gäller.

Alkydoljefärg

Oljefärg eller alkydoljefärg fungerar att användas på såväl träfasaderna som på husets knutar, foder samt vindskivor. Du kan även utan problem välja att måla dina fönster, staketet eller metall med den här sortens färg. Alkydfärger kommer att efter några år krita sig, samt att ytan blir lite mattare och blekare. Färgen har en torktid (vid varmare temperaturer) på ca. 24 timmar och den har generellt sett ett högre glanstal och skyddar även utmärkt mot fukt.

Du hittar alkydoljan i olika sorters färgprodukter så som till exempel lasyrer, täcklasyrer och täckfärger. Förr i tiden har alkydoljefärger varit lösningsmedelsburna, vilket har hjälpt till med att produkten kunnat penetrera ner djupare i träet. Vidare så har det gamla receptet även hjälpt till med att göra färgen lättapplicerad och skapat en blank och hård yta. Idag väljer många producenter att göra om receptet och göra alkydoljefärgen till en vattenspädbar produkt, liksom hybridfärgen – detta med omtanke för miljön.

Skillnaden mellan akrylat- och alkydfärg är att den förstnämnda lägger sig ovanpå träet medan den sistnämnda tränger ner i träet och fasaden; men båda typerna står emot vårt klimat exceptionellt bra.

Hybridfärg

Tack vare kombinationen av alkyd och akrylat så får du en färg som ger din träfasad de bästa förutsättningarna att hålla sig fräsch länge. Fasaden får en oerhört hållbar yta och kulören samt glansen kommer vara bestående. Hybridfärgen skyddar även husets träfasad mot angrepp från till exempel ytmögel. Hybridfärgen kan användas vid både ommålning eller nymålning av fasader samt att den även går att använda på grundad metall och plast.

Hybridfärgen består av, som tidigare nämnt, en kombination av alkyd och akrylat, det vill säga två olika sorters bindemedel. Denna kombination ger egenskaper både från akrylatet och från alkyden. Med egenskaperna från alkyden, så får du en bättre glansstabilitet, snabbare torktid samt dess förmåga att tränga in i träet än hos de rena alkydfärgerna och egenskaperna från akrylatet så får du en större motståndskraft mot fukt samt en bättre färgbeständighet än hos rena akrylatfärger.

Hybridfärgerna kommer i många olika varianter och med olika blandningar så var noga med att läsa instruktionerna för användning av just den sortens hydridprodukt du väjer i och med att vissa hybridfärger kan kräva en förbehandling i form av grundfärg och vissa behöver inte några särskilda förkrav. Här hittar du våra hybrid-produkter.

Linoljefärg

Har du ett kulturarvshus eller ett hus som är byggt i gammal stil och vill följa den banan eller om du bara vill måla enligt gamla klassiska traditioner så är det linoljefärg du ska välja. Linoljefärger lämnar efter sig ett karaktäristiskt spår av penseln och träets strukturer kommer att slå igenom. Linoljefärg kommer ur att man pressar oljan från linfrön (från lin) som man blandar med pigment. Den här gamla metoden tar dock mer tid att genomföra, i och med att linoljefärg ska målas i många och tunna skikt. Det kan faktiskt ta mellan 2-4 veckor innan den sista strykningen är gjord (efter varje tunt lager med linoljefärg, ska den torka ca. 24 timmar innan nästa lager med färg kan strykas på). Fördelen med att måla med linoljefärg är att du inte behöver måla med grundfärg innan. Du kan måla allt exteriört träverk med linoljefärg och färgen i sig är otroligt lätt att arbeta med och resultatet blir snyggt, fylligt blankt och har ett bra motstånd mot vårt skandinaviska klimat. Precis som med alkydfärgen så kommer även linoljefärgen att krita av sig efter några år. En nackdel med linoljefärg är att den inte har lika lång livslängd som akrylat- eller alkydfärger och ytan börjar mattas ner redan efter ett par år.

Dock är det bäst att fortsätta jobba med linoljefärg om fasaden redan varit behandlad med denna – detta då linoljefärger inte bör målas över med andra typer av färger (det finns risk för att så kallade linoljeblåsor bildas).

Slamfärg

Alla känner vi till de klassiska svenska röda trähusen! Den traditionella röda färgen är en slamfärg som även går under namnet Falu Rödfärg. Bindemedlet i traditionell slamfärg är stärkelseklister från råg- och vetemjöl eller kasein, harts, linolja, tran eller silke. Spädningsmedlet är vatten och även järnvitrol ibland.
Dagens recept på slamfärg består av att man blandar pigment, råg-vetemjöl, linolja samt järnvitrol till en klistrig massa som sedan slammas upp i vatten.

Slamfärg är otroligt populärt att använda i Sverige just för det historiska och traditionella värdet. Slamfärg är en helmatt och diffusionsöppen färg som låter träet andas, men kan färga av sig på grund av yttre påverkan. Väljer du slamfärg så behöver denna strykas ut noggrant i tunna skikt och nackdelen med den här typen av färg är att det måste målas om relativt ofta. Även om färgen i sig har en relativt kort torktid mellan varje färglager (ca. 1 timme) så behöver den ett par dagar på sig att torka helt för att bli helt vattenfast.

Färgen har en till viss del penetrerande effekt och träet får en relativt matt och täckande yta. Dock ska det tilläggas att även om den här typen av färg är en av de mest sålda på den svenska marknaden, så är det en känslig färg som inte ger ett helt optimalt skydd mot vår svenska väderlek.

Att tillägga vad gäller slamfärg är att den enbart kan användas på sågat, omålat trä eller på trä som tidigare varit målat med slamfärg och med tiden så kommer träet att spricka i och med att färgen i sig inte påverkar träets vattenupptagnings- eller vattenavgivningskapacitet (precis som hos omålat trä).

Täckfärg

Har en hög halt av pigment och ger ett ganska tjockt lager av färg som i sin tur skyddar träets bra. Målar du med täckfärg så kommer du att dölja träets naturliga och synliga strukturer och ådringar. 

Täcklasyr

En produkt som ligger mitt emellan täckfärg och lasyr och du använder med fördel täcklasyr på redan laserade ytor, omålade träfasader och annat exteriört träverk. Den är även tunnare än vanlig täckfärg och skillnaden mellan till exempel akrylat- eller alkydoljefärg och täcklasyr är att du behåller träets naturliga känsla. Nackdelen är att den inte skyddar träet lika bra som vad de andra färgtyperna gör. Produkten är lätt att applicera och torktiden är ca. 24 timmar. Täcklasyren ger ett tjockare skikt jämfört med vanlig lasyr, men den största skillnaden är att kulören bestäms av färgen – träets ursprungliga kulör täcks helt och hållet.

Olja och klarlack

Träolja eller klarlack som är helt neutrala, det vill, säga transparenta, ger ett tunt skyddande skikt som tydligt framhäver träets naturliga struktur. Slutkulören bestäms således av träets egen naturliga kulör och samt dess åldrande. Träoljor ger en vattenavvisande effekt och många innehåller ofta vaxer vilket innebär att ytor som behandlats med den sortens olja inte är lämpliga att måla över med färg.  

Lasyr

Ger till skillnad mot täcklasyr ett genomskinligt resultat och framhäver träets naturliga strukturer samt dess ådringar på ett helt annat sätt än vad täcklasyren gör. en helt genomskinlig yta som gör att träets ådring och struktur framhävs på ett vackert sätt. Vidare så skyddar lasyren bra mot omväxlande väderlek; lasyr bör dock förbättras och målas om oftare än till exempel akrylatfärg för att ge fasaden det bästa skyddet.  

Det man ska tänka på när man väljer att måla med lasyr är att det inte går att byta från mörk till ljusa kulörer om man vill fortsätta använda lasyr. I och med att lasyren har en låg pigmenthalt så bestäms lasyrens kulör i samspel med träets egen kulör.

Lasyr tappar glansen med tiden så tänk på att underhållsintervallet för träfasader och lasyr är ca. 3-5 år beroende på olika faktorer så som väder, vind, väderstreck och liknande. 

Att välja rätt städfirma i Helsingborg

När det gäller att upprätthålla ett fläckfritt hem eller kontor i Helsingborg, Sverige, är det viktigt att anlita rätt städföretag. Med många tillgängliga alternativ är det viktigt att överväga vissa faktorer som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. 

Trovärdighet och tillförlitlighet

En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är städföretagets rykte och erfarenhet. Leta efter företag med en gedigen meritlista av att leverera högkvalitativa städtjänster i Helsingborg. Tänk på deras erfarenhet i branschen, liksom kundrecensioner och vittnesmål. En välrenommerad och erfaren städfirma är mer benägen att tillhandahålla pålitliga och trovärdiga tjänster.

Omfattande rengöringslösningar

När du väljer en städfirma i Helsingborg är det viktigt att bedöma utbudet av tjänster som de erbjuder. Se till att företaget tillhandahåller en omfattande uppsättning rengöringslösningar som tillgodoser dina specifika behov. Leta efter tjänster som regelbunden underhållsstädning, djuprengöring, fönsterputsning, mattrengöring och specialstädning för specifika områden eller ytor. Att välja en hemstädning Helsingborg som erbjuder ett varierat utbud av tjänster säkerställer att alla dina rengöringsbehov kan tillgodoses av en enda pålitlig och professionell leverantör.

Skräddarsydd efter dina behov

Tänk på företagets förmåga att anpassa sina tjänster efter dina specifika behov. En välrenommerad städfirma i Helsingborg förstår att varje kund har unika krav och preferenser. De bör vara villiga att skräddarsy sina tjänster, scheman och rengöringsprodukter för att tillgodose dina individuella behov. 

Expertis och professionalism

När du väljer en städ Helsingborg är det viktigt att kontrollera att de anställer kvalificerad och utbildad personal. Ta dig tid att fråga om deras anställnings- och utbildningsprocesser för att säkerställa att deras städpersonal har de nödvändiga färdigheterna och expertisen. Att ha ett team med välutbildad personal är viktigt eftersom de är mer benägna att leverera grundlig och effektiv rengöring, med hjälp av rätt teknik och utrustning.

Skydd och sinnesro

Kontrollera att städföretaget har ett fullgott försäkringsskydd. Olyckor kan inträffa under städningen, och det är viktigt att välja ett företag som tar ansvar för eventuella missöden som kan uppstå. Ett försäkringsskydd ger dig sinnesro, eftersom du vet att du är skyddad mot eventuella skulder eller skador som kan uppstå under rengöringsprocessen.

Hållbara rengöringsmetoder

Ta hänsyn till företagets engagemang för miljömässig hållbarhet. Leta efter städföretag i Helsingborg som prioriterar användningen av miljövänliga rengöringsprodukter och metoder. De bör sträva efter att minimera användningen av starka kemikalier, implementera korrekta strategier för avfallshantering och använda energieffektiv rengöringsutrustning.

Klassiska stilar som aldrig går ur modet

Ikoniska bågar har förmågan att övervinna trender och förbli evigt snygga. I den här artikeln fördjupar vi oss i vad som gör bågar som aviators, wayfarers, cat-eye och runda bågar så attraktiva.

Aviators: Tidlös attraktionskraft och oöverträffad coolhet

Aviatorsbågar har en rik historia som går tillbaka till 1930-talet då de utformades för att skydda piloternas ögon under flygning. Sedan dess har aviators blivit synonymt med en känsla av äventyr och en cool stil utan ansträngning. De eleganta, droppformade linserna, designen med dubbla bryggor och de tunna metallramarna utstrålar en känsla av självförtroende och robust elegans. Här hittar du ett brett utbud av glasögon som omfattar klassiska bågstilar.

Wayfarers: En ikon för cool retrostil

Wayfarerbågar introducerades av Ray-Ban på 1950-talet och blev snabbt en symbol för rebellisk stil och ungdomlig coolhet. Deras distinkta trapetsform, tjocka bågar och djärva framtoning har gjort dem till ett tidlöst modeplagg. Wayfarers kombinerar retrocharm med moderna trender, vilket gör dem till ett mångsidigt val för både avslappnade och formella tillfällen. De passar en mängd olika ansiktsformer och ger ett djärvt och självsäkert uttryck till alla ensembler.

Cat-Eye: Retroglamour och feminin sofistikering

Cat-eye-bågar, som först blev populära på 1950-talet, har blivit synonymt med tidlös femininitet och vintageglamour. Dessa snygga solglasögon har uppvikta ytterkanter och en distinkt silhuett med vingar som ger en air av elegans och lekfullhet till alla ensembler. De är särskilt smickrande för personer med runda eller fyrkantiga ansiktsformer, eftersom de ger en feminin touch samtidigt som de framhäver kindbenen. Med sin inneboende vintagekänsla och retroinspirerade chicness lyfter cat-eye-bågar enkelt varje outfit, vilket gör dem till ett självklart val för dem som söker en touch av tidlös sofistikering.

Runda bågar: Vintage charm och konstnärligt uttryck

Runda bågar har en rik historia som går tillbaka till 1920- och 1930-talen, då de var populära bland intellektuella och konstnärer. Den cirkulära formen utstrålar en känsla av intellektuell nyfikenhet och kreativ känsla. Runda bågar kan variera i storlek, från små och diskreta till överdimensionerade och djärva, vilket gör att man kan experimentera med olika looks.

 

Genom att anamma dessa klassiska bågstilar kan man dra nytta av deras tidlösa tilltal och lägga till en touch av elegans och sofistikering till sin personliga stil. Oavsett om det är den äventyrliga andan hos aviators, den retro-coola wayfarers, den feminina lockelsen hos cat-eye-bågar eller vintagecharmen hos runda bågar, fortsätter dessa ikoniska stilar att överskrida modetrender och göra ett uttalande som är både tidlöst och ansträngningslöst elegant.

Mitt äventyr med Pawpalace: Namnbrickor och mer

Som husdjursägare har jag alltid letat efter det perfekta sättet att uttrycka min hunds personlighet samtidigt som jag håller henne säker. När jag först började leta efter namnbrickor var det lite överväldigande med alla valmöjligheter. Det var då jag hittade Pawpalace – en butik som har blivit min go-to plats för alla mina husdjursbehov.

Varför jag valde Pawpalace

Det första som drog mig till Pawpalace var deras omfattande utbud. Oavsett om det är matskålar, koppel, bäddar eller anpassade namnbrickor, har de allt och lite till. Men det var inte bara deras utbud som imponerade på mig, utan också deras kundservice och enkel beställningsprocess.

Jag var specifikt intresserad av en namnbricka till min hund. På Pawpalace hittade jag ett stort urval av stilar och designmöjligheter – jag tror att jag läste någonstans att de har fler än 1000 olika namnbrickor, men tack vare deras fantastiska kategorisering och filtreringsmöjligheter går det bra att hitta det man letar efter. Ännu bättre, de erbjöd gratis frakt och kostnadsfri gravyr.

En enkel och smidig beställningsprocess

En aspekt jag verkligen uppskattade var deras förhandsgranskning av gravyren. Innan jag gjorde min beställning kunde jag se exakt hur min hunds namn och min kontaktinformation skulle se ut på brickan. Det gav mig en extra trygghet och försäkran om att jag gjorde rätt val.

Beställningsprocessen var smidig och lätt att förstå. Allt jag behövde göra var att välja stilen på brickan, skriva in informationen jag ville ha graverad och sedan kunde jag se en förhandsvisning av det färdiga resultatet. Med bara några klick var jag klar.

Snabb leverans och utmärkt kvalitet

Efter att jag lagt min beställning, blev jag glatt överraskad av hur snabbt min hundbricka levererades. Den kom i perfekt skick och med en fin gravyr precis som jag hade förväntat mig. Jag blev verkligen imponerad av kvaliteten på både produkten och tjänsten jag mottog från Pawpalace.

Sammanfattning

Som kund hos Pawpalace, kan jag verkligen rekommendera deras produkter och tjänster. Att köpa en anpassad namnbricka till min hund var enkel och problemfri tack vare deras användarvänliga hemsida, breda utbud och utmärkta kundservice. Om du letar efter kvalitetsprodukter till ditt husdjur, se till att ge Pawpalace en chans. Du kommer inte bli besviken!

Hur fungerar garantin för dolda fel vid köp av fastighet och vilka kostnader kan uppstå vid upptäckt av dolda fel i en fastighet?

Vid köp av fastighet kan det finnas dolda fel som inte är uppenbara vid besiktning. Dessa fel kan orsaka stora problem och höga kostnader för reparationer. Men vad händer om man upptäcker dolda fel efter köpet? I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur garantin för dolda fel fungerar vid köp av fastighet och vilka kostnader som kan uppstå vid upptäckt av dolda fel.

Vad är garantin för dolda fel?

Garantin för dolda fel är en rättslig skyldighet som säljaren har att lämna över fastigheten i avtalat skick. Garantin innebär att säljaren ansvarar för fel som fanns i fastigheten vid köpet, men som inte var uppenbar vid besiktning.

Hur fungerar garantin för dolda fel?

Garantin för dolda fel innebär att säljaren ansvarar för eventuella fel som upptäcks inom 10 år från köpet. Om köparen upptäcker ett dolt fel inom denna tidsram kan de kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar för reparationen.

För att garantin ska gälla måste felet vara dolt, alltså inte vara uppenbart vid besiktning, och det måste ha funnits vid köpet. Köparen måste också reklamera felet inom skälig tid efter upptäckt.

Vilka kostnader kan uppstå vid upptäckt av dolda fel?

Om dolda fel upptäcks i fastigheten kan det leda till höga kostnader för reparationer. Köparen kan kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar för reparationen. Om säljaren inte vill eller kan åtgärda felet kan köparen ha rätt till prisavdrag eller hävning av köpet.

Utöver reparationer kan det också uppstå andra kostnader vid upptäckt av dolda fel. Till exempel kan det vara kostnader för besiktning, juridisk rådgivning och eventuella rättsliga processer.

Hur kan man förebygga kostnader vid upptäckt av dolda fel?

Att förebygga upptäckt av dolda fel är viktigt för att undvika kostnader. Här är några tips för att förebygga kostnader vid upptäckt av dolda fel:

  • Gör en grundlig besiktning av fastigheten innan köp.
  • Be om en komplett dokumentation från säljaren.
  • Använd en erfaren fastighetsmäklare.
  • Gör egna undersökningar om fastigheten.
  • Skriv ett grundligt köpekontrakt.

Sammanfattning

Garantin för dolda fel vid köp av fastighet innebär att säljaren ansvarar för fel som fanns i fastigheten vid köpet, men som inte var uppenbar vid besiktning. Garantin gäller i 10 år efter köpet och köparen kan kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar för reparationen. Vid upptäckt av dolda fel kan det uppstå höga kostnader för reparationer, besiktning, juridisk rådgivning och eventuella rättsliga processer.

 

För att förebygga kostnader vid upptäckt av dolda fel är det viktigt att göra en grundlig besiktning av fastigheten, be om en komplett dokumentation, använda en erfaren fastighetsmäklare, göra egna undersökningar om fastigheten och skriva ett grundligt köpekontrakt.

FAQ

Vad är garantin för dolda fel vid köp av fastighet?

1.Garantin för dolda fel är en rättslig skyldighet som säljaren har att lämna över fastigheten i avtalat skick. Garantin innebär att säljaren ansvarar för fel som fanns i fastigheten vid köpet, men som inte var uppenbar vid besiktning.

Vad händer om jag upptäcker dolda fel i fastigheten efter köpet?

2.Om du upptäcker dolda fel i fastigheten efter köpet kan du kräva att säljaren åtgärdar felet eller betalar för reparationen. Om säljaren inte vill eller kan åtgärda felet kan du ha rätt till prisavdrag eller hävning av köpet.

Vilka kostnader kan uppstå vid upptäckt av dolda fel i en fastighet?

3.Vid upptäckt av dolda fel i en fastighet kan det uppstå höga kostnader för reparationer, besiktning, juridisk rådgivning och eventuella rättsliga processer.

Hur kan jag förebygga kostnader vid upptäckt av dolda fel i en fastighet?

4.För att förebygga kostnader vid upptäckt av dolda fel är det viktigt att göra en grundlig besiktning av fastigheten, be om en komplett dokumentation, använda en erfaren fastighetsmäklare, göra egna undersökningar om fastigheten och skriva ett grundligt köpekontrakt.

Vad kan jag göra om säljaren inte vill eller kan åtgärda dolda fel i fastigheten?

5.Om säljaren inte vill eller kan åtgärda dolda fel i fastigheten kan du ha rätt till prisavdrag eller hävning av köpet. Det kan också vara nödvändigt att söka juridisk rådgivning eller inleda en rättslig process.

 

MÅLA KÄLLARE

När du ska måla källarvåningen kan det vara bra att undersöka om denna har en högre luftfuktighet än övriga rum i huset. Den sorts färg du ska använda när du målar är en s.k. diffusionsöppen färg. Den typen av färg andas, vilket är av yttersta vikt när du ska måla ett rum vars luftfuktighet generellt sett är högre. Genom att måla med diffusionsöppen färg så riskerar du inte att färgen flagnar. I vår guide kan du läsa om olika tips och tricks hur du bäst målar om i din källare eller källarvåning. 

VAD SKA JAG MÅLA MIN KÄLLARE MED?

Det finns många möjligheter när det kommer till din källare eller källarvåning. Funderar du på att inreda den till ett tonårsrum, allrum eller något liknande, så är det viktigt att säkerställa att inomhusmiljön är så optimal som möjligt. Generellt sett är en källarvåning inte från början avsedd att nyttjas som ett vanligt rum, viket tydligt märks på väggarna och golvet. Men med den rätta färgen som tillåter dina väggar att andas kan du förvandla detta utrymme till ett läcker rum med bra inomhusklimat. Skulle du inte använda en diffusionsöppen färg, kommer fukten från väggarna stängas inne och, i långa loppet, förorsaka mögel, svampangrepp och fuktskador på väggarna.

DIFFUSIONSÖPPEN FÄRG TILL KÄLLAREN

När du ska välja diffusionsöppen färg, ska du välja antingen en silikatfärg eller en akrylatfärg. Silikatfärg är t ex. vår helt vanliga väggfärg som låter väggen andas, är basisk vilket motverkar uppkomsten av svartmögel, svampangrepp och liknande. Akrylatfärg är en färg som oftast används när man målar fasaderna på huset – denna är också optimal att användas när du målar om i källaren. Här hittar du vårt utbud av diffusionsöppen färg.  

SÅ MÅLAR DU DIN KÄLLARE

Börja med att täcka golv och möbler för att undvika färgstänk och kladd. Har du inte flyttat undan möbler, så kan det vara bra att dessa föses ihop i mitten av rummet för att underlätta ommålningen. Se till att rengöra väggarna grundligt med målartvätt, s.k. interiörtvätt innan du börjar måla. All gammal, lös färg ska avlägsnas och eventuella hål, sprickor och liknande ska spacklas igen. Slipa eventuella ojämnheter så att du får en helt slät yta. 

Är dina källarväggar helt obehandlade ska du måla med en primer först – på så sätt säkerställer du att den efterföljande färgen får bästa vidhäftning. Applicera primern med en pensel och en roller.

När du har grundat och denna torkat, kan du påbörja att applicera färgen som du valt. Vi rekommenderar att du målar en vägg i taget för att få det bästa resultatet. Tänk också på att du ska måla enligt principen vått-på-vått! När du målar väggarna ska du använda en fasadroller – var noga med att doppa den ordentligt i färgtråget eller färghinken – en tumregel är att du inte ska kunna se rollerns lugg pga. färgen.

Behöver även din trappa ner till källarvåningen lite kärlek? Det är oundvikligt att inte slita på trappen och med lite ny färg, så fräschar du enkelt upp den igen!

KAN MAN MÅLA BETONGGOLV? 

Ja, du kan definitivt måla ditt betonggolv. Dock finns det några saker du behöver vara uppmärksam på innan du börjar att måla i källaren eller t ex. garaget. Är det ett gammalt betonggolv som inte har behandlats eller är det ett helt nytt golv? Har du ett nytt betonggolv ska detta härdas först i minst 1 månad innan du målar på det. 

SÅ MÅLAR DU BETONGGOLV

Att planera målarprojektet är A och O för att få det bästa resultatet; precis som vid all annan ommålning, så är det viktigt att förarbetet görs ordentligt. 

Inspektera skicket på golvet – är det sprickor, hål eller andra ojämnheter i det? Dessa ska repareras och ombesörjas innan det målas. När du spacklat det som behövs, så behöver det slipas jämnt när det torkat. 

Dammsug golvet mycket noga så att det inte finns en massa slipdamm, smuts eller annat som kan påverka slutresultatet. Finns det partiklar och liknande som inte går bort? Då kan du med fördel använda en förankringsgrund eller en speciell betongprimer som binder partiklarna. Tips är att jobba med en primer oavsett, för att få den bästa vidhäftningsytan för den efterföljande golvfärgen. 

När du grundat med primern och denna torkat kan du börja måla. Har du inte primat golvet först så kan det första lagret med färg spädas/förtunnas med 10% vatten. Genom att späda så flyter färgen lättare ihop och golvet blir mättat. 

Det andra lagret med golvfärg ska inte förtunnas! Måla kanter, hörn och längs med lister och liknande med en pensel och sedan tar du en roller och målar de större ytorna. 

Tänk på att jobba med jämna och svepande drag. Låt färgen torka/härda och var lite försiktigt i början innan det härdat ordentligt. Vi har en utförlig målarguide där vi beskriver processen samt vad du bör tänka på när du målar om golvet där hemma. 

Så får du ett modernt hem

Under de senaste åren har det funnits ett förnyat intresse för modern inredning. Fler och fler människor vill skapa stilfulla och eleganta hem som återspeglar deras personliga smak och stil. Även om det finns många olika sätt att närma sig inredningsdesign finns det några viktiga principer som kan hjälpa dig att skapa ett fashionabelt hem som är både vackert och funktionellt.

 

En av de viktigaste sakerna att tänka på när du utformar ditt hem är din personliga stil. Vad tycker du om? Vad får dig att känna dig bekväm? Vilka typer av saker inspirerar dig? Om du tar dig tid att besvara dessa frågor kan du skapa ett utseende som verkligen är unikt för dig.

 

När du har en allmän uppfattning om din stil kan du börja fundera på vilka färger och texturer du vill använda. Neutrala färger som svart, vitt, beige och grått är alltid populära val för moderiktigt designade hem, men du kan också lägga till färgklickar för en mer levande look. Textur är också viktigt, så försök att använda en mängd olika material som trä, metall, glas och tyg i din design.

 

En annan viktig faktor för att skapa ett fashionabelt hem är att använda accessoarer på ett klokt sätt. Några väl valda accessoarer kan verkligen ge ett rum personlighet, men det är viktigt att inte gå över gränsen. När du väljer accessoarer ska du tänka på hur varje föremål bidrar till rummets övergripande utseende och känsla.

 

Slutligen får du inte glömma bort funktionaliteten. Ett modernt hem ska vara både vackert och funktionellt, så se till att det finns utrymmen för att bo, äta, koppla av och arbeta. Med dessa tips i åtanke kan du börja skapa ditt eget stilfulla och eleganta hem! 

 

Du behöver inte spendera en förmögenhet för att få ett elegant och modernt hem. 

Faktum är att det finns många sätt att uppnå det utseende du vill ha utan att du behöver bryta banken. Här är några tips:

 

– Håll dig till en neutral palett. Färg är ett av de enklaste och mest prisvärda sätten att förvandla ett utrymme, så välj fräscha, neutrala färger som ger ditt hem en uppdaterad look.

 

– Var kreativ med förvaring. Håll ditt utrymme öppet och överskådligt genom att vara kreativ med förvaringslösningar. Att omdisponera föremål som resväskor och bokhyllor kan vara ett bra sätt att uppnå en polerad look på en budget.

 

– Investera i grundläggande saker av hög kvalitet. När det gäller möbler och inventarier är det värt att investera i kvalitetsdetaljer som kommer att stå sig i tidens tand. Leta efter välgjorda klassiker som lätt kan anpassas till nya trender.

Genom att följa dessa tips kan du skapa ett modernt, stilfullt hem som inte kostar mycket.

Hur du inreder ditt hus i en sydländsk stil

Söderns stil handlar om komfort och avkoppling. När du inreder ditt hem i sydländsk stil bör du tänka på att lägga till detaljer som får dig att känna dig bekväm. Här är några idéer som kan hjälpa dig att komma igång:

 

  1. Använd ljusa färger och tyger. Ljusa färger reflekterar solens naturliga ljus, vilket gör att ditt hem känns ljusare och gladare. De skapar också en avslappnande atmosfär som är perfekt för sydstatsboende. Tyger som bomull och linne är lätta och andas, vilket gör dem idealiska för sommarinredning.

 

  1. Lägg till massor av växter. Växter ger inte bara ditt hem skönhet, utan har också hälsofördelar. Krukväxter kan förbättra luftkvaliteten, minska stress och till och med höja ditt humör. Välj växter som är lätta att ta hand om och som passar in i din övergripande inredning.

 

  1. Använd naturliga material. Trä, sten och andra naturmaterial ger ett rustikt intryck i alla utrymmen. De bidrar också till att skapa en varm och mysig miljö som är perfekt för sydstatslivet. Om möjligt, använd material som kommer från lokala leverantörer för att ytterligare förstärka den regionala känslan i din heminredning. Läs mer om ämnet här.

 

  1. Ta till dig eklektiska accenter. En av de bästa sakerna med sydländsk stilen är att det inte finns något rätt sätt att göra det på! Blanda gärna olika stilar och texturer för att skapa ett utseende som är unikt för dig. Lite kreativitet kan räcka långt när det gäller att uppnå en sydstatsestetik. Hitta mer inspiration här.

 

När du känner dig fast kreativt kan det vara bra att se till andra för att få inspiration. Att se hur andra människor har angripit liknande projekt kan ge dig nya idéer och hjälpa dig att tänka utanför boxen. Tidskrifter är en bra inspirationskälla eftersom de visar upp en mängd olika kreativa arbeten från hela världen. Vare sig du letar efter idéer till din nästa målning eller vill se hur andra designers använder färg, kan du bläddra i några tidningar för att få igång din kreativa energi. Så nästa gång du känner dig fast, ta fram en tidning och låt dig inspireras. Läs mer här.

Skäggvax

Att vara selektiv och kritisk när det gäller urval för skäggvax är en naturlig del för dig som vill vara unik. Ditt skägg är du och du är unik. Vi berättar mer om skäggvax här nedan som gör ditt skägg ännu mer till en del av dig.

Skäggvax som gör skillnad

Med ett skäggvax som passar just dig har du möjlighet att ytterligare forma ditt skägg som du vill. Det gör dig ännu mer unik och skapar just din livsstil. Om du vill få extra stadga i ditt skägg så är ett riktigt bra skäggvax som återfuktar och ger en naturligt vårdad look som håller hela dagen något för dig. Perfekt om ditt skägg gärna spretar åt lite olika håll. Ett återfuktande skäggvax som inte bara ger en naturligt vårdad look, utan lindrar även hudirritationer som klåda och torrhet. Naturligtvis tillverkad av naturliga ingredienser. Om ett skäggvax är viktigt för ditt skägg så är det mustaschvaxet som verkligen gör dig unik. Använd ett mustaschvax som är baserat på bivax och som håller mustaschen snygg hela dagen oavsett väder. Se bara till att värma upp det ordentligt innan applicering. För att sköta om ditt skägg krävs ett väldigt bra skäggschampo. Gärna ett schampo som är milt, mjukgörande och har anti-inflammatoriska egenskaper. Det rengör på djupet och tar hand om såväl skägg som huden undertill. Det lämnar ansiktet rent, fräscht och väldoftande. I ditt skäggkit måste du ha en beard shaper som återfuktar, formar och ger ett fylligt skägg med stadga som håller hela dagen. Den tar enbart 10 sekunder att applicera och sedan är du redo att möta allt vad som väntar dig under dagen. En riktigt bra skäggolja tar hand om både skägget och huden undertill som lätt blir torr och irriterad. Avslutningsvis är de olika groomingverktygen ett måste för dig. Du blir din egen barberare med grooming sax, mustaschkam, skäggborste och en behändig necessär.

Matstolar och matbord, vilken sitthöjd respektive bordshöjd skall de ha?

Det kan ibland komma på tal vilken sitthöjd en matstol och ett matbord skall ha, ibland hamnar man på en stol där stolen eller bordet antingen upplevs för högt eller för lågt, detta kan bli lite irriterande efter en stunds sittande.

Vilket sitthöjd bör matstolen ha?
En matstol med träsits bör vara ca 47cm i sitthöjd, detta kan anses vara vedertagen standard för denna typ av stolar i Sverige. Om stolen är klädd och har en mjuk dyna eller sits så bör höjden för sittdelen vara ca 49cm så dyna eller klädd sits sviktar tillbaka några centimeter.

Vilken höjd bör ett matbord ha?
Passande matbord till en stol med sitthöjd 47cm bör vara ca 29-30cm högre, vedertagen standardhöjd är ca 76cm från bordsyta till golv för matbord.

En fåtöljs sitthöjd är ofta ca 50cm och sitthöjden för en barstol ca 75cm. Dock finns en större variation på sitthöjder för fåtöljer och barstolar då detta oftast behöver anpassas till det bord som används till respektive sittmöbel.

Massivt trä, ett material som håller i längden.
Stoppade stolar och fåtöljer blir ofta nedsittna efter några års brukande, detta beror på att resår och skumgummi ger vika. Stolen eller fåtöljen kan då lämnas in till en möbeltapetsör som lägger i nytt skumgummi och resår i sitsen.  Trästolar förändras ej med tiden, sitthöjden är konstant och trä är ett material som verkligen håller i längden. Ett bra tips är att köpa stabila trästolar i exempelvis hårt träslag som akacia eller shesam och på dessa placera en snygg dyna som kan skiftas efter några års användande.