SÅ VÄLJER DU RÄTT FÄRG TILL TRÄHUS

Om det är dags att måla om fasaden så gäller det att välja rätt fasadfärg. I denna guide tänkte vi därför gå igenom skillnaden mellan olika fasadfärger, samt hur du går till väga för att välja rätt färg för just din fasad.

Val av färgtyp vid utvändig målning

Du har förmodligen stött på olika benämningar när det kommer till fasadfärger och det kan kännas svårt att veta vilken du ska välja till just din fasad. Det finns färgtyper så som alkydfärg, slamfärg, linolja, akrylatfärg, putsfärg m.fl. Det bästa är att måla med samma typ av färg som huset redan målats med. Är det däremot ett helt obehandlat trähus så finns det ett bredare sortiment att välja ur.

Träfasader och andra träytor som inte behandlas kommer att åldras, spricka och ruttna med tiden. Ljusa träslag kommer att mörkna medan mörka träslag kommer att bli ljusare och dessa förändringar kommer inte heller att ske på ett jämnt sätt. Kulörskillnaderna sker beroende på yttre faktorer som väderstreck, exponering för regn, sol, vind och om det är inomhus eller inomhus m.m. En obehandlad träfasad kan faktiskt, med tiden, skifta från vitt till svart.

Därför är det av yttersta vikt vilken färg du väljer att måla fasaden på ditt trähus med. Du kan välja utifrån behovet av underhåll, kulören eller hur färgprodukten skyddar mot till exempel att fukt tränger in i träet.

Behandlas träet så kommer det att åldras på lite olika sätt och detta har att göra med den träskyddande produktens förmåga att skydda träet från att brytas ned. En täckande färg kan skydda så pass att träet i sig kan verka helt opåverkat medan trä under en tunnare och mer laserande produkt, kan börja åldras och brytas ned redan efter ett par år.

Här hittar du våra favoriter när det kommer till olika träskyddande produkter som kan brytas i många olika kulörer. 

Täckkapaciteten hos färger

Den täckande förmågan hos den produkt du väljer för att behandla ditt exteriöra träverk kan likställas vid ett mått på hur bra skyddat träet är, det vill säga hur långsamt det underliggande träet bryts ner. Täckkapaciteten indikerar också hur mycket själva trästrukturen, ådringarna och liknande tränger genom färgskiktet.

Vanliga färgtyper

Oftast kategoriseras färger efter typ av bindemedel som används i produkten. Bindemedel är de olika tillsatserna som adderats för att ge färgen sina olika egenskaper, vilket i sin tur gör dem lämpliga för olika användningsområden. De absolut vanligaste spädningsmedlen som används i just utomhusfärger är vatten eller lacknafta. Uppgiften som spädningsmedlet har är att ge färgen rätt egenskaper.

Traditionellt sett så har olje- eller alkydoljefärger varit lacknaftaburna och akrylatfärger har traditionellt sett varit vattenburna; men idag är det faktiskt mer och mer vanligt att olje- och alkydoljefärgerna är vattenburna, att de blivit vad som kallas för hybridfärger. Anledningen till att många producenter valt denna väg är med omtanke för miljön samt ur hälsosynpunkt; på grund av dessa miljö- och hälsoskäl håller man inom färgindustrin på att sakteligen fasa ut lacknafta som spädningsmedel. Nedan kan du kortfattat läsa mer om de vanligaste färgtyperna i Sverige.

Akrylatfärg

Akrylatfärg har många exceptionella fördelar så som att den skyddar oerhört bra mot vårt skandinaviska, omväxlande samt krävande klimat. För att få det absolut bästa och mest hållbara resultat ska du kombinera akrylatfärg med grundolja och trägrund. Fasader målade med akrylatfärg kräver lite underhåll med jämna mellanrum och då i form av tvättning. Vidare så kommer den här typen av färg inte krackelera (spricka) eller krita av sig; den torkar snabbt och har en bra kulörstabilitet (det vill säga att kulören håller bra under åren). Det är en enkel färg att jobba med och appliceringen går smidigt.

Akrylatfärger är perfekt att välja om du ska måla träfasader (både nya och gamla) och färgen ger en skyddande yta åt träet och håller sig fin och fräsch länge. När du ska välja akrylatfärg, så är det viktigt att du väljer högkvalitativ färg – alltså inte den billigaste! Här är det verkligen att priset styr kvaliteten på färgen som gäller.

Alkydoljefärg

Oljefärg eller alkydoljefärg fungerar att användas på såväl träfasaderna som på husets knutar, foder samt vindskivor. Du kan även utan problem välja att måla dina fönster, staketet eller metall med den här sortens färg. Alkydfärger kommer att efter några år krita sig, samt att ytan blir lite mattare och blekare. Färgen har en torktid (vid varmare temperaturer) på ca. 24 timmar och den har generellt sett ett högre glanstal och skyddar även utmärkt mot fukt.

Du hittar alkydoljan i olika sorters färgprodukter så som till exempel lasyrer, täcklasyrer och täckfärger. Förr i tiden har alkydoljefärger varit lösningsmedelsburna, vilket har hjälpt till med att produkten kunnat penetrera ner djupare i träet. Vidare så har det gamla receptet även hjälpt till med att göra färgen lättapplicerad och skapat en blank och hård yta. Idag väljer många producenter att göra om receptet och göra alkydoljefärgen till en vattenspädbar produkt, liksom hybridfärgen – detta med omtanke för miljön.

Skillnaden mellan akrylat- och alkydfärg är att den förstnämnda lägger sig ovanpå träet medan den sistnämnda tränger ner i träet och fasaden; men båda typerna står emot vårt klimat exceptionellt bra.

Hybridfärg

Tack vare kombinationen av alkyd och akrylat så får du en färg som ger din träfasad de bästa förutsättningarna att hålla sig fräsch länge. Fasaden får en oerhört hållbar yta och kulören samt glansen kommer vara bestående. Hybridfärgen skyddar även husets träfasad mot angrepp från till exempel ytmögel. Hybridfärgen kan användas vid både ommålning eller nymålning av fasader samt att den även går att använda på grundad metall och plast.

Hybridfärgen består av, som tidigare nämnt, en kombination av alkyd och akrylat, det vill säga två olika sorters bindemedel. Denna kombination ger egenskaper både från akrylatet och från alkyden. Med egenskaperna från alkyden, så får du en bättre glansstabilitet, snabbare torktid samt dess förmåga att tränga in i träet än hos de rena alkydfärgerna och egenskaperna från akrylatet så får du en större motståndskraft mot fukt samt en bättre färgbeständighet än hos rena akrylatfärger.

Hybridfärgerna kommer i många olika varianter och med olika blandningar så var noga med att läsa instruktionerna för användning av just den sortens hydridprodukt du väjer i och med att vissa hybridfärger kan kräva en förbehandling i form av grundfärg och vissa behöver inte några särskilda förkrav. Här hittar du våra hybrid-produkter.

Linoljefärg

Har du ett kulturarvshus eller ett hus som är byggt i gammal stil och vill följa den banan eller om du bara vill måla enligt gamla klassiska traditioner så är det linoljefärg du ska välja. Linoljefärger lämnar efter sig ett karaktäristiskt spår av penseln och träets strukturer kommer att slå igenom. Linoljefärg kommer ur att man pressar oljan från linfrön (från lin) som man blandar med pigment. Den här gamla metoden tar dock mer tid att genomföra, i och med att linoljefärg ska målas i många och tunna skikt. Det kan faktiskt ta mellan 2-4 veckor innan den sista strykningen är gjord (efter varje tunt lager med linoljefärg, ska den torka ca. 24 timmar innan nästa lager med färg kan strykas på). Fördelen med att måla med linoljefärg är att du inte behöver måla med grundfärg innan. Du kan måla allt exteriört träverk med linoljefärg och färgen i sig är otroligt lätt att arbeta med och resultatet blir snyggt, fylligt blankt och har ett bra motstånd mot vårt skandinaviska klimat. Precis som med alkydfärgen så kommer även linoljefärgen att krita av sig efter några år. En nackdel med linoljefärg är att den inte har lika lång livslängd som akrylat- eller alkydfärger och ytan börjar mattas ner redan efter ett par år.

Dock är det bäst att fortsätta jobba med linoljefärg om fasaden redan varit behandlad med denna – detta då linoljefärger inte bör målas över med andra typer av färger (det finns risk för att så kallade linoljeblåsor bildas).

Slamfärg

Alla känner vi till de klassiska svenska röda trähusen! Den traditionella röda färgen är en slamfärg som även går under namnet Falu Rödfärg. Bindemedlet i traditionell slamfärg är stärkelseklister från råg- och vetemjöl eller kasein, harts, linolja, tran eller silke. Spädningsmedlet är vatten och även järnvitrol ibland.
Dagens recept på slamfärg består av att man blandar pigment, råg-vetemjöl, linolja samt järnvitrol till en klistrig massa som sedan slammas upp i vatten.

Slamfärg är otroligt populärt att använda i Sverige just för det historiska och traditionella värdet. Slamfärg är en helmatt och diffusionsöppen färg som låter träet andas, men kan färga av sig på grund av yttre påverkan. Väljer du slamfärg så behöver denna strykas ut noggrant i tunna skikt och nackdelen med den här typen av färg är att det måste målas om relativt ofta. Även om färgen i sig har en relativt kort torktid mellan varje färglager (ca. 1 timme) så behöver den ett par dagar på sig att torka helt för att bli helt vattenfast.

Färgen har en till viss del penetrerande effekt och träet får en relativt matt och täckande yta. Dock ska det tilläggas att även om den här typen av färg är en av de mest sålda på den svenska marknaden, så är det en känslig färg som inte ger ett helt optimalt skydd mot vår svenska väderlek.

Att tillägga vad gäller slamfärg är att den enbart kan användas på sågat, omålat trä eller på trä som tidigare varit målat med slamfärg och med tiden så kommer träet att spricka i och med att färgen i sig inte påverkar träets vattenupptagnings- eller vattenavgivningskapacitet (precis som hos omålat trä).

Täckfärg

Har en hög halt av pigment och ger ett ganska tjockt lager av färg som i sin tur skyddar träets bra. Målar du med täckfärg så kommer du att dölja träets naturliga och synliga strukturer och ådringar. 

Täcklasyr

En produkt som ligger mitt emellan täckfärg och lasyr och du använder med fördel täcklasyr på redan laserade ytor, omålade träfasader och annat exteriört träverk. Den är även tunnare än vanlig täckfärg och skillnaden mellan till exempel akrylat- eller alkydoljefärg och täcklasyr är att du behåller träets naturliga känsla. Nackdelen är att den inte skyddar träet lika bra som vad de andra färgtyperna gör. Produkten är lätt att applicera och torktiden är ca. 24 timmar. Täcklasyren ger ett tjockare skikt jämfört med vanlig lasyr, men den största skillnaden är att kulören bestäms av färgen – träets ursprungliga kulör täcks helt och hållet.

Olja och klarlack

Träolja eller klarlack som är helt neutrala, det vill, säga transparenta, ger ett tunt skyddande skikt som tydligt framhäver träets naturliga struktur. Slutkulören bestäms således av träets egen naturliga kulör och samt dess åldrande. Träoljor ger en vattenavvisande effekt och många innehåller ofta vaxer vilket innebär att ytor som behandlats med den sortens olja inte är lämpliga att måla över med färg.  

Lasyr

Ger till skillnad mot täcklasyr ett genomskinligt resultat och framhäver träets naturliga strukturer samt dess ådringar på ett helt annat sätt än vad täcklasyren gör. en helt genomskinlig yta som gör att träets ådring och struktur framhävs på ett vackert sätt. Vidare så skyddar lasyren bra mot omväxlande väderlek; lasyr bör dock förbättras och målas om oftare än till exempel akrylatfärg för att ge fasaden det bästa skyddet.  

Det man ska tänka på när man väljer att måla med lasyr är att det inte går att byta från mörk till ljusa kulörer om man vill fortsätta använda lasyr. I och med att lasyren har en låg pigmenthalt så bestäms lasyrens kulör i samspel med träets egen kulör.

Lasyr tappar glansen med tiden så tänk på att underhållsintervallet för träfasader och lasyr är ca. 3-5 år beroende på olika faktorer så som väder, vind, väderstreck och liknande.